Услуги

Почистване на терени
Почистване на терени
Почистването е една от основните ни дейности . Създаване на екологични и ценни активи от запустели и нежелани територии е наша главна цел.
Събаряне на постройки ,почистване и извозване
Събаряне на постройки ,почистване и извозване
За да реализирате вашите идеи и потенциал можете да изчистите всичко което ви пречи. Доверете се на нас за безопасно и бързо събаряне и извозване на отпадъците.
Изравняване на терени
Изравняване на терени
Непредвидените природни стихии и многообразието на земния релеф налага планирани и целесъобразни мерки. Можем да трансформираме вашата собственост във доходен и високо перспективен актив.
Терасиране на терени
Терасиране на терени
Чрез терасирането можем да използваме пълноценно цялото дворно пространство и да го разширим във вертикал. Терасите се оформят чрез изграждането на подпорни стени предимно от камък или бетон. Когато наклонът е по-лек и терасите са по-ниски, подпорни стени не са необходими. Материалите, които се използват, трябва да са съобразени с избраната настилка за пътеките в двора, а също така и със самата къща и оградата.
Изкореняване от всякакъв тип , почистване на дървета и гъста растителност
Изкореняване от всякакъв тип , почистване на дървета и гъста растителност
Правилния разбор и организация на вашите имоти ще бъде по лесна със наша помощ.
Разораване на парцели
Разораване на парцели
Изцяло агро-съобразно и природно ефективно обработване на вашите земи.
Изкопни работи
Изкопни работи
Подготовка за строеж на имот или отстраняване на проблемна земна маса.
Прокарване на подземна инфраструктура
Прокарване на подземна инфраструктура
Кабелни канали, тръбопроводи, електронни и битови съоръжение .Логистични и водни съоръжения от всякакъв тип.
Изграждане и демонтаж на огради, изкопаване на оградни канали
Изграждане и демонтаж на огради, изкопаване на оградни канали
Защитата на вас и най близките ви хора може да бъде подобрена със наша помощ.
Отстраняване на скална маса
Отстраняване на скална маса
Прецизното и безопасно разрушаване са нашите приоритети. Можете да разчитате на механично така и на отстраняване чрез взривове.
Облагородяване и почистване на      крайбрежни и плажни зони
Облагородяване и почистване на крайбрежни и плажни зони
Отпадъците изхвърляни на красивите крайбрежни райони от хората са недопустими. Корабния бизнес е сериозен фактор със който световните еко организации водят ежедневна борба. Местата които обичаме биват покрити със отпадъци донесени от морските вълни. Можем да направим местата за почивка и туризъм много по приятно място ако извършим контролирано почистване на пясъчните зони и прилежащите до тях местности без да вредим на еко и био средата във района.
Поддръжка, релефна организация и манипулация  териториите на ловни и горски стопанства, еко паркове, зони за отдих и защитени местности
Поддръжка, релефна организация и манипулация териториите на ловни и горски стопанства, еко паркове, зони за отдих и защитени местности
При всякакви работни аспекти на първо място поставяме контролираната, екологично полезна и дълготрайно ефективна дейност.
Изграждане и поддръжка,  на изкуствени водни съоръжения, прокарване на водни пътища , изкопи за кладенци и басейни
Изграждане и поддръжка, на изкуствени водни съоръжения, прокарване на водни пътища , изкопи за кладенци и басейни
Интелигентния контрол над водните запаси на земята е от първостепенно значение. Създаването на екологично перспективни съоръжения и използването на едно от най ценните ни богатства е нашата мисия. Регулация и максимално ефективното усвояване на подземните водни източници е проблем със ключово значение както във България така и във Европейския съюз. Запазването и защитата на много видове риби би била невъзможна без изкуствено създадени водоеми.
Всякакъв вид съдействие при бедствени положения и разчистване на опасно заснежени райони и съоръжения, изтегляне на аварирали и заседнали превозни средства.
Всякакъв вид съдействие при бедствени положения и разчистване на опасно заснежени райони и съоръжения, изтегляне на аварирали и заседнали превозни средства.
Само при мисълта за опасност се свържете със нас, незабавно. Разполагаме със всичко налично във пълна готовност за съдействие и оказване на помощ.
 Озеленяване, аранжиране и дизайнерски решения за вашите градини и тревни площи.Поддръжка и дистрибуция на разсад и посадъчен материал.
Озеленяване, аранжиране и дизайнерски решения за вашите градини и тревни площи.Поддръжка и дистрибуция на разсад и посадъчен материал.
Поддръжка на зелени площи, Интериорно озеленяване, Подготвителни работи в озеленяването ( Почистване на терена, Обработка на почвата, Торене на почвата, Нанасяне на проектното решение върху терена ), Затревяване, Полагане на тревен чим, Изграждане на автоматизирани поливни системи, Засаждане на дървета, храсти, живи плетове, зацветяване и изграждане на цветни фигури, Изграждане на алпинеуми и скални цветни кътове, Малки архитектурни и паркови елементи, Полагане на настилки и пътеки от плочки, Изграждане на водни площи. Проектиране ( Идеен проект за озеленяване, Технически проект за озеленяване, Работен проект за озеленяване ) Техническият проект за озеленяване се разработва въз основа на съгласувания Идеен проект. Той включва: Дендрологичен проект на дървесната, храстовата и цветната растителност; Проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на настилките; Фрагменти от решението в по-едър мащаб; Обяснителна записка и подробна количествена сметка. Фаза Работен проект за озеленяване включва: Проект на алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед на тяхното по-лесно трасиране на място; Проект за декоративните настилки с детайли към тях; Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност; Посадъчен проект, който показва точното отстояние между отделните декоративни видове и техните размери; Обяснителна записка и количествена сметка. фаза работен проект при обекти с по-малка площ (дворове и градини) проектите обикновено се изготвят двуфазно. По желание на клиента могат да бъдат изготвени следните проекти: Проект за Интериорно озеленяване; Фитосанитарна оценка и становище – определяне на видовете и оценка на състоянието им; Проект за Вертикална планировка – моделиране на терена, стъпала и подпорни стени, наклони и водооттичане; Детайли, разрези и изгледи на водни площи, специфични архитектурни елементи и други; Проект за декоративно художествено осветление; Проект за автоматизирани поливни и напоителни системиМеню

Начало
За фирмата
Услуги
Контакти

МЕХАНИЗАЦИЯ

Верижен разрушаващ багер „CATERPILLAR“
Ножица за трошене на бетон „FURUKAWA“
Хидравличен чук „FURUKAWA“
Верижен багер „HYUNDAI“
Хидравличен чук „FURUKAWA“
Верижен багер „HYUNDAI“
Булдозер „Т-170“
Комбиниран багер „KOMATSU“
Мини багер „JCB“
„BOBCAT/Mulcher” оборудван с “мулчер“

Контакти

България, гр. Варна, п. к. 9028,
ул. „Сан Стефано“, № 12, ет. 2

Тел.: 0883 464 206 / 0886 660 343
dulo.1300.gpp@gmail.com
2020, Всички права запазени.
Общи условия / Защита на личните данни