Озеленяване, аранжиране и дизайнерски решения за вашите градини и тревни площи.Поддръжка и дистрибуция на разсад и посадъчен материал.

 Поддръжка на зелени площи, Интериорно озеленяване, Подготвителни работи в озеленяването ( Почистване на терена, Обработка на почвата, Торене на почвата, Нанасяне на проектното решение върху терена ), Затревяване, Полагане на тревен чим, Изграждане на автоматизирани поливни системи, Засаждане на дървета, храсти, живи плетове, зацветяване и изграждане на цветни фигури, Изграждане на алпинеуми и скални цветни кътове, Малки архитектурни и паркови елементи, Полагане на настилки и пътеки от плочки, Изграждане на водни площи.
Проектиране ( Идеен проект за озеленяване, Технически проект за озеленяване, Работен проект за озеленяване )
Техническият проект за озеленяване се разработва въз основа на съгласувания Идеен проект. Той включва:
Дендрологичен проект на дървесната, храстовата и цветната растителност;
Проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на настилките;
Фрагменти от решението в по-едър мащаб;
Обяснителна записка и подробна количествена сметка.
Фаза Работен проект за озеленяване включва:
Проект на алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед на тяхното по-лесно трасиране на място;
Проект за декоративните настилки с детайли към тях;
Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;
Посадъчен проект, който показва точното отстояние между отделните декоративни видове и техните размери;
Обяснителна записка и количествена сметка.
фаза работен проект при обекти с по-малка площ (дворове и градини) проектите обикновено се изготвят двуфазно.
По желание на клиента могат да бъдат изготвени следните проекти:
Проект за Интериорно озеленяване;
Фитосанитарна оценка и становище – определяне на видовете и оценка на състоянието им;
Проект за Вертикална планировка – моделиране на терена, стъпала и подпорни стени, наклони и водооттичане;
Детайли, разрези и изгледи на водни площи, специфични архитектурни елементи и други;
Проект за декоративно художествено осветление;
Проект за автоматизирани поливни и напоителни системи
 

Може да сме Ви полезни с:
Меню

Начало
За фирмата
Услуги
Контакти

МЕХАНИЗАЦИЯ

Верижен разрушаващ багер „CATERPILLAR“
Ножица за трошене на бетон „FURUKAWA“
Хидравличен чук „FURUKAWA“
Верижен багер „HYUNDAI“
Хидравличен чук „FURUKAWA“
Верижен багер „HYUNDAI“
Булдозер „Т-170“
Комбиниран багер „KOMATSU“
Мини багер „JCB“
„BOBCAT/Mulcher” оборудван с “мулчер“

Контакти

България, гр. Варна, п. к. 9028,
ул. „Сан Стефано“, № 12, ет. 2

Тел.: 0883 464 206 / 0886 660 343
dulo.1300.gpp@gmail.com
2022, Всички права запазени.
Общи условия / Защита на личните данни